keyword analyse
keyword analyse tool
google keyword analyse
keyword
SEO
seo keyword checker
adwords keyword tool
keyword checker
google keyword checker
keyword density tool

Resultaten voor Afkorting

Afkorting
dagen afkorting taaltelefoon.be. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
De namen voor de dagen van de week worden meestal met twee letters afgekort. Bij sommige dagen is ook een afkorting met meer letters gewoon. In lopende tekst schrijven we die afkortingen gewoonlijk met een punt, zoals we dat bij de meeste echte afkortingen doen.
17.1 Afkortingen woordenlijst.
Een afkorting in de specifieke betekenis van het woord is de weergave van een woord of een woordgroep door een of meer beginletters, zonder dat de afkorting in de plaats komt van wat wordt afgekort: als we de afkorting voorlezen, spreken we niet de afkorting uit, wel het woord of de woorden waar ze voor staat.
Lijst van afkortingen in het Nederlands Wikipedia.
Hieronder volgt een lijst van in het Nederlandse taalgebruik voorkomende afkortingen. In het Nederlandse taalgebruik hoeft niet te betekenen dat de afkorting naar een Nederlandstalig begrip verwijst. Daarom zijn ook afkortingen als SOS en s.v.p. Het begrip afkorting wordt in ruime zin gebruikt en omvat in deze lijst.:
noot van de redactie afkorting taaltelefoon.be. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
noot van de redactie afkorting. Voor noot van de redactie wordt de afkorting n.v.d.r. afkortingen spelling van echte afkortingen. Hebt u een taalvraag? 078 15 20 25. vraag woord van de week. wekelijks in uw mailbox. meer dan 11.000 abonnees.
afkortingen hoofdletters en punten VRT-Taalnet.
Een echte afkorting lezen we als het woord of de woorden waarvoor ze staat. We spellen ze klein en met puntjes. We gebruiken een hoofdletter als die ook in het afgekorte woord voorkomt. Raadpleeg bij twijfel de Woordenlijst of een woordenboek.
Juridische afkortingen Hoven en rechtbanken.
Personen in de rechtbank. Procedures in de rechtbank. Uitleg over bepaalde begrippen. HRJ Hoge Raad voor de Justitie. ARM Adviesraad Magistratuur. IGO Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Europees en internationaal. Home / Downloads / Juridische afkortingen. Vind hier advies en steun.
Engelse afkortingen.
N O P Q R S T U V W X Y Z. A/P Accounts Payable crediteur. AA Author's' Alterations verandering in bijvoorbeeld tekst of lay-out nadat deze al goedgekeurd was. abbr Abbreviation, Abbreviated afkorting. abr Abridged ingekort. abt About aangaande, ongeveer, circa.
Afkorting Wikipedia.
Een afkorting is, in schriftelijk taalgebruik, iedere verkorte schrijfwijze voor een woord, woordgroep, naam of andere aanduiding. Het woord afkorting is een verzamelbegrip voor meerdere categorie├źn; in alle gevallen is de overeenkomst echter dat in de schrijfwijze een of meer letters zijn weggelaten.

Contacteer ons